Työtä tarjolla!

Etsitään persian/darin kielen freelance / kk palkkaiset tulkit Lahden alueelta. Mielellään naistulkki, jolla jonkin verran kokemusta tulkkaustyöstä. Etsitään myös kurdinkielen tulkki sorani/kurmanci tulkkeja. 

Muut harvinaisten kielten tulkkeja kuten Tigrinia, arabia, Thai, Oromo jne.

Yhteydenotot p. 050-469 0011 tai sähköpostilla tulkkipalvelut@hotmail.com

Tulkkaus- ja käännöspalvelut Safin tuottaa ammattimaista ja laadukasta tulkkaus- ja käännöspalvelua.

Palvelun tarkoituksena on helpottaa kielirajojen yli tapahtuvaa kommunikointia ja parantaa sitä kautta vuorovaikutus- ja asiakaskokemusta.

Tulkin voi tilata paikan päälle tai varata ajan etätulkkaukseen, joka hoidetaan käytännössä puhelimitse.

Käännöspalvelu voi olla esim. jonkin asiakirjan tai muun kirjallisen tuotoksen kääntäminen eri kielelle tai vieraasta kielestä suomeksi.